Pacing Guide 2019-2020

The 7th Grade Math YAG (Year at a Glance)

 

July

~ August 2019 ~

September

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

30

 

31

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

Work Day

15

 

In service

15

 

In service

15

 

In service

16

 

In service

17

 

Work Day

18

 

19

 

Start of new year

Activities

 

 

 

aaaaaa1aaaa a aaaaa

20

 

Introduction to Tablet Log in to network, MobyMax,

TTM

Go/Math

 

Aaaa aaaaaaaaaaaaa

21

 

Start of new year

Activities

 

 

 

Aaaaa a aaaaaaaaa

22

 

Start of new year

Activities

 

 

 

Aaaaaaaa aaaaaaaaaa

23

 

Test

 

 

 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaa

24

 

25

 

26

 

Tablet Day

Moby Max

TTM Placement

 

 

 

aaaaaa1aaaaaa aa

27

Unit 1

 

Number and Operations

Foldable for Interactive Journal

Module 1

Rational Numbers Aaaaaaaaaaaaaaaaaa

28

 

Lesson 1.2

 

Relationships Between Sets of Rational Numbers

TEKS: (S)7.2; (P)7.1F

ELPS: C.2.I.5

CCRS: I.A.1

Aaaaa aaaaaaaaaa

29

 

Lesson 1.1

 

Rational Numbers and Decimals

 

TEKS: (S)7.2; (P)7.1G

ELPS: C.4.F

CCRS: I.A.2

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

30

 

Test

 

 

 

 

 

 

 

Aaaaaaa aaaaaaaaaaa

31

 


 

August

~ September 2019 ~

October

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

 

2

 

Tablet Day

 

 

 

 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaa

3

 

Lesson 1.3

 

Adding Rational Numbers

TEKS: (S)7.3A; (R)7.3B; (P)7.1E

ELPS: C.4.G

CCRS: .1

Aaaaaaaaaa aaaaaa

4

 

Lesson 1.4

 

Subtracting Rational Number

 

TEKS: (S)7.3A; (R)7.3B; (P)7.1E

ELPS: C.2.I.4

CCRS: I.B.1

Aaaaddda aaaaaaaaaaaaa

5

Add and Subtract rational Number Activity

Aaadddaaaaaa aaaaaaaa

6

Test

 

 

 

 

 

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

7

 

8

 

9

Tablet Day

Moby Max

 

 

 

 

 

 

 

Aa aaaaaaaaaa

10

 

Lesson 1.5

 

Multiplying Rational Numbers

 

TEKS: (S)7.3; (R)7.3B; (P)7.1D

ELPS: C.4.F

CCRS: I.B.1

Aaaa aaaaa aaaaaaaaa

11

 

Lesson 1.6

 

Dividing Rational Numbers

 

TEKS: (S)7.3A; (R)7.3B; (P)7.1A

ELPS: C.4.F

CCRS: I.B.1

Aaaaaaaa aaaaaaaaaa

12

Multiply and Divide Rational Number Activity

 

 

 

Aa aaaaaaaaaaaaaaaa

13

Test

 

 

Unit 1 / RTI

Pre-Algebra Activity

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

14

 

15

 

16 PEP Rally,

 

 

Tablet / Lab Day

 

MobyMax (Regular)

TTM Pre-AP

 

Aaaaaa aaaaaaaaaaaa

17

Unit 2

Ratios and Proportional Relationships

Module 2

Rates and Proportionality

 

aadddaaa aaa a aaaa

18

 

Lesson 2.1

 

Unit Rates

 

TEKS: (S)7.4B; (R)7.4A; (R)7.4D; (P)7.1A

ELPS: C.4.D; C.4.F

CCRS: VIII.A.1; VIII.A.2

Aaddda aaaaaaaaaaaaa

19

 

Lesson 2.2

Constant Rate of Change

 

TEKS: (S)7.4A; (S)7.4C; (R)7.4D; (P)7.1E

ELPS: C.2.E

CCRS: VIII.A.3; VIII.A. aaddaaaaa aaaaaaaaaaa

20

Test

Module 2.1- 2.2

 

 

 

 

 

 

 

Aaaaaaa aaaaaaaaaaa

21

 

22

 

23

 

Tablet Day

 

 

 

 

 

 

 

aaaaaddddddddaaaaaa

24

 

Lesson 2.3

Proportional Relationships and Graphs

 

TEKS: (R)7.4A; (S)7.4C; (R)7.4D; (P)7.1D

ELPS: C.2.E

CCRS: VIII.A.5; VIII.B.1

aaaaaaadddaaaaaaaaaa

25

 

Lesson 2.3

Proportional Relationships and Graphs

 

 

TEKS: (R)7.4A; (S)7.4C; (R)7.4D; (P)7.1D

ELPS: C.2.E

CCRS: VIII.A.5; VIII.B.1

aaaadddddddddddddaaaa

26

Module 2 Activities

 

 

 

 

Aaaaaaaaaacccaaaaaaa

27

 

End of Grading Period

Module 2

 

 

 

aaaadcccccaaaaaaaa

28

 

29

30

 

Teacher Work day

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

September

~ October 2019 ~

November

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

 

1

 

Module 3 Introduction

 

 

 

Aaaaaa aaaaaa aaaa

2

 

Lesson 3.2

 

Percent Increase and Decrease

 

TEKS: (R)7.4D; (P)7.1E

ELPS: C.4.D; C.4.F

CCRS: I.B.1

aaaaaaa a aaaaaaaa

3

 

Lesson 3.2

 

Percent Increase and Decrease

 

TEKS: (R)7.4D; (P)7.1E

ELPS: C.4.D; C.4.F

CCRS: I.B.1

Aaaaaa aaaaaaaaaaa

4

 

TEST

 

 

 

 

 

 

 

Aaaaaa aaaaaaaaaa

5

 

6

 

7

 

 

Tablet Day

 

 

 

 

 

aaaaaaa aaaaaaaaa

8

 

Lesson 3.2

 

Percent Increase and Decrease

 

TEKS: (R)7.4D; (P)7.1E

ELPS: C.4.D; C.4.F

CCRS: I.B.1

Sssaaaaaaaa aaaaaaa

9

 

Lesson 3.3

 

Markup and Mark Down Lesson

 

TEKS: (R)7.4D; (P)7.1C

ELPS: C.4.D; C.4.F

CCRS: VIII.C.1; VIII.C.2

Assaaaaaa aaaaaaaaa

10

 

Lesson 3.3

 

Markup and Mark Down Lesson

 

TEKS: (R)7.4D; (P)7.1C

ELPS: C.4.D; C.4.F

CCRS: VIII.C.1; VIII.C.2

Aaaaaaa aaaaaaaaaaa

11

 

 

Test

 

 

 

 

 

Aaaaaaaa aaaaaaaaa

12

 

13

 

14

 

School Holiday

 

Columbus Day

15

 

Lesson 3.1

Converting Between Measurement Systems

 

TEKS: (S)7.4E; (R)7.4D; P)7.1A

ELPS: C.4.D; C.4.F

CCRS: IV.B.1; IV.B.2

Aaaaaaaaa aasaaaaaa

16

 

Lesson 3.4

 

Application of Percent

 

TEKS: (R)7.4D; (S)7.13E; (P)7.1D

ELPS: C.4.D; C.4.F

CCRS: VIII.C.3; IX.A.1

Ssaaaaaa aaaaaaaaaa

17

Module 3 Activity

 

 

 

 

 

 

Aaaasaaaaaaa aaaaaa

18

Test

Module 3

 

 

 

 

 

 

Sssaaa aaaaaaaaaaaa

19

 

20

 

21

 

Tablet Day

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aaasa aa aaaaaaaaa

22

 

Unit 4 Multiple

 

Representations of Linear Relationships

Module 7

Linear Relationships

Lesson 7.1

Linear Relationships in form y=mx+b

Aaaaasaaaaaaaaaaaa

23

 

Lesson 7.1

 

Linear Relationship in Form y=mx+b

 

 

 

 

TEKS: (R)7.7; (P)7.1E

ELPS: C.3.E; C.1.B

CCRS: IX.B.1; II.A.1

Sssssssaa aaaaaaaaa

24

 

Lesson 7.1

 

Linear Relationship in Form y=mx+b

 

 

 

 

 

TEKS: (R)7.7; (P)7.1E

ELPS: C.3.E; C.1.B

CCRS: IX.B.1; II.A.1

Sssss ssaaaaaaaaaaaa

25

 

Test

 

 

 

 

 

aaaaaaaassaaaaaaa

26

27

 

28

 

Tablet Day

 

 

 

 

 

aaaaaaaaaa aaasssssaaaa

29

Lesson 7.2

 

Writing and Graphing y=mx+b

 

TEKS: (R)7.7; (P)7.1D

ELPS: C.4.D; C.4.F

CCRS: IX.C.1; II.B.1

Aaaa aaasssssaaaaa

30

Lesson 7.2

 

Writing and Graphing y=mx+b

 

TEKS: (R)7.7; (P)7.1D

ELPS: C.4.D; C.4.F

CCRS: IX.C.1; II.B.1

Adddd dddsssddddaaaa

31

 

 

 

Linear Activity

 

 

 

 

Adddd dddsssddddaaaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\

 

 

 


October

~ November 2019 ~

December

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

 

1

 

Test

 

 

aaaaaasssaaaaaaaaa

2

 

3

 

4

 

Tablet Day

 

 

 

 

 

 

 

Aaaaaaa aaaaaaaaaa

5

 

Modified Schedule

 

DPA #2

Veterans

Day

 

6

 

Lesson 8.1

 

Writing Two-Step Equations

 

TEKS: (S)7.10B; (S)7.11A; (P)7.1C

ELPS: C.2.D

CCRS: IX.A.2; II.C.2 ______________________a

7

 

Lesson 8.3

 

Writing two step Inequalities

 

TEKS: (S)7.10A; (S)7.10C; (P)7.1D

ELPS: C.3.B

CCRS: IX.A.3; II.D.1

Ssssccc aaaaaaaaaaaa

8

 

End of Grading Period

 

Test

 

Aaaa asssaaaaaaaa

9

 

10

 

11

Teacher Work Day

12

 

Lesson 8.2

 

Solving two step equations

 

TEKS: (S)7.10B; (S)7.11A; (P)7.1C

ELPS: C.2.D

CCRS: IX.A.2; II.C.21

Aaasssa aaaaaaaaaa

13

 

Lesson 8.4

 

Solving two step inequalities

 

 

TEKS: (S)7.10A; (S)7.10C; (P)7.1D

ELPS: C.3.B

CCRS: IX.A.3; II.D.1

Aaaaaaaaaaaaaaaaa

14

 

 

Module 8 Activity

 

 

 

 

Aaaaaaaa aaaasaaaaa

15

 

 

Test

Module 8 Test

 

 

aaaaaassaaaaaaaaaa

16

 

17

18

 

Tablet Day

 

 

 

 

 

 

 

Aaaaaaa aaaaaaaaaa

19

 

Lesson 4.1

 

Similar Shapes and Proportions

 

TEKS: (S)7.5A; (P)7.1B

ELPS: C.1.A; C.1.F

CCRS: IX.A.2; IX.A.3.

Aaaaaaaa aaaaaaaaa

20

 

Lesson 4.1

 

Similar Shapes and Proportions

 

TEKS: (S)7.5A; (P)7.1B

ELPS: C.1.A; C.1.F

CCRS: IX.A.2; IX.A.3.

Aaaaaaa aa aaaaaa

21

 

Lesson 4.2

 

Using Similar Shapes

 

TEKS: (S)7.5A; (P)7.1E

ELPS: C.4.D; C.4.F

CCRS: III.B.3

Aaaaaaaa aaaaaaaaaa

22

 

Test

 

 

 

 

 

 

Aaaa aaaaaaaaaaaa

23

 

24

25

 

 

 

Thanksgiving Break

26

 

 

 

Thanksgiving Break

 

27

 

 

 

Thanksgiving Break

28

 

 

 

Thanksgiving Break

29

 

 

 

Thanksgiving Break

30

 

 


 

</

November

~ December 2019 ~

January

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

 

2

 

Tablet Day

 

 

 

 

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

3

 

Lesson 4.2

 

Using Similar Shapes

 

TEKS: (S)7.5A; (P)7.1E

ELPS: C.4.D; C.4.F

CCRS: III.B.3

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

4

 

Lesson 4.3

 

Similar Shapes and Scale Drawings

 

TEKS: (R) 7.5C; (P)7.1A

ELPS: C.1.A; C.4.G

CCRS: III.C.1

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

5

 

Lesson 4.4

 

Ratios and PI

 

 

TEKS: (S)7.5B; (P)7.1D

ELPS: C.4.D; C.4.F

CCRS: III.C.3

Aaaaaaaaaaaaaaaaaa

6

 

TEST

 

Module 4

 

 

 

Aaa aaaaaaaaaaaaa

7

 

8

 

9

 

Tablet Day

 

 

 

 

 

 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaa

10

 

 

Module 10

Volume and Surface Area

 

 

 

 

 

aaaaaaa aaaaaaaaaa

11

 

Lesson 10.2

 

Volume of Triangular Prisms and Pyramids

 

 

TEKS: (R)7.9A; (U)7.8B; (P)7.1F

ELPS: C.4.D; C.4.F

CCRS: IV.C.

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

12

 

Lesson 10.2

 

Volume of Triangular Prisms and Pyramids

 

 

TEKS: (R)7.9A; (U)7.8B; (P)7.1F

ELPS: C.4.D; C.4.F

CCRS: IV.C aaaaaaaaaaaaaaaaaa

13

 

TEST

 

Module 4

 

 

 

 

 

\aaaaaa aaaaaaaaa

14

 

15 

16

 

Semester Exam

 

17

 

DPA #4

 

18

 

Reteach Semester Material

 

19

 

Retest Semester Exam

 

20

End of Grading Period

No Lesson Activity planned.

 

Early Release

21

 

22

 

 

23

 

Winter Break

24

 

Winter Break

25

 

Winter Break

26

 

Winter Break

27

 

Winter Break

28