Daily Schedule

1st Period 8:00-8:54                      7th Grade Math (Block 1)

Announcements 8:57-9:12                      Announcements/Advisory

2nd Period 9:12-10:01                    7th Grade Math (Block 1)

3rd Period 10:04-10:53                  Conference

4th Period 10:56-11:45                  7th Grade Math (Block 2)

5th Period 11:48-12:28                  LUNCH

6th Period 12:31-1:20                    7th Grade Math (Block 2)

7th Period 1:23-2:12                      Math Academy 7th Grade

8th Period 2:15-3:04                      7th Grade Math Pre-AP (Block 3)
9th Period
3:07-3:56                      7th Grade Math Pre-AP (Block 3)