Pacing Guide 2019-2020

The 7th Grade Math YAG (Year at a Glance)

 

July

~ August 2019 ~

September

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

30

 

31

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

Work Day

15

 

In service

15

 

In service

15

 

In service

16

 

In service

17

 

Work Day

18

 

19

 

Start of new year

Activities

 

 

 

aaaaaa1aaaa a aaaaa

20

 

Introduction to Tablet Log in to network, MobyMax,

TTM

Go/Math

 

Aaaa aaaaaaaaaaaaa

21

 

Start of new year

Activities

 

 

 

Aaaaa a aaaaaaaaa

22

 

Start of new year

Activities

 

 

 

Aaaaaaaa aaaaaaaaaa

23

 

Test

 

 

 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaa

24

 

25

 

26

 

Tablet Day

Moby Max

TTM Placement

 

 

 

aaaaaa1aaaaaa aa

27

Unit 1

 

Number and Operations

Foldable for Interactive Journal

Module 1

Rational Numbers Aaaaaaaaaaaaaaaaaa

28

 

Lesson 1.2

 

Relationships Between Sets of Rational Numbers

TEKS: (S)7.2; (P)7.1F

ELPS: C.2.I.5

CCRS: I.A.1

Aaaaa aaaaaaaaaa

29

 

Lesson 1.1

 

Rational Numbers and Decimals

 

TEKS: (S)7.2; (P)7.1G

ELPS: C.4.F

CCRS: I.A.2

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

30

 

Test

 

 

 

 

 

 

 

Aaaaaaa aaaaaaaaaaa

31

 


 

August

~ September 2019 ~

October

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

 

2

 

Tablet Day

 

 

 

 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaa

3

 

Lesson 1.3

 

Adding Rational Numbers

TEKS: (S)7.3A; (R)7.3B; (P)7.1E

ELPS: C.4.G

CCRS: .1

Aaaaaaaaaa aaaaaa

4

 

Lesson 1.4

 

Subtracting Rational Number

 

TEKS: (S)7.3A; (R)7.3B; (P)7.1E

ELPS: C.2.I.4

CCRS: I.B.1

Aaaaddda aaaaaaaaaaaaa

5

Add and Subtract rational Number Activity

Aaadddaaaaaa aaaaaaaa

6

Test

 

 

 

 

 

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

7

 

8

 

9

Tablet Day

Moby Max

 

 

 

 

 

 

 

Aa aaaaaaaaaa

10

 

Lesson 1.5

 

Multiplying Rational Numbers

 

TEKS: (S)7.3; (R)7.3B; (P)7.1D

ELPS: C.4.F

CCRS: I.B.1

Aaaa aaaaa aaaaaaaaa

11

 

Lesson 1.6

 

Dividing Rational Numbers

 

TEKS: (S)7.3A; (R)7.3B; (P)7.1A

ELPS: C.4.F

CCRS: I.B.1

Aaaaaaaa aaaaaaaaaa

12

Multiply and Divide Rational Number Activity

 

 

 

Aa aaaaaaaaaaaaaaaa

13

Test

 

 

Unit 1 / RTI

Pre-Algebra Activity

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

14

 

15

 

16 PEP Rally,

 

 

Tablet / Lab Day

 

MobyMax (Regular)

TTM Pre-AP

 

Aaaaaa aaaaaaaaaaaa

17

Unit 2

Ratios and Proportional Relationships

Module 2

Rates and Proportionality

 

aadddaaa aaa a aaaa

18

 

Lesson 2.1

 

Unit Rates

 

TEKS: (S)7.4B; (R)7.4A; (R)7.4D; (P)7.1A

ELPS: C.4.D; C.4.F

CCRS: VIII.A.1; VIII.A.2

Aaddda aaaaaaaaaaaaa

19

 

Lesson 2.2

Constant Rate of Change

 

TEKS: (S)7.4A; (S)7.4C; (R)7.4D; (P)7.1E

ELPS: C.2.E

CCRS: VIII.A.3; VIII.A. aaddaaaaa aaaaaaaaaaa

20

Test

Module 2.1- 2.2

 

 

 

 

 

 

 

Aaaaaaa aaaaaaaaaaa

21

 

22

 

23

 

Tablet Day

 

 

 

 

 

 

 

aaaaaddddddddaaaaaa

24

 

Lesson 2.3

Proportional Relationships and Graphs

 

TEKS: (R)7.4A; (S)7.4C; (R)7.4D; (P)7.1D

ELPS: C.2.E

CCRS: VIII.A.5; VIII.B.1

aaaaaaadddaaaaaaaaaa

25

 

Lesson 2.3

Proportional Relationships and Graphs

 

 

TEKS: (R)7.4A; (S)7.4C; (R)7.4D; (P)7.1D

ELPS: C.2.E

CCRS: VIII.A.5; VIII.B.1

aaaadddddddddddddaaaa

26

Module 2 Activities

 

 

 

 

Aaaaaaaaaacccaaaaaaa

27

 

End of Grading Period

Module 2

 

 

 

aaaadcccccaaaaaaaa

28

 

29

30

 

Teacher Work day

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

September

~ October 2019 ~

November

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

 

1

 

Module 3 Introduction

 

 

 

Aaaaaa aaaaaa aaaa

2

 

Lesson 3.2

 

Percent Increase and Decrease

 

TEKS: (R)7.4D; (P)7.1E

ELPS: C.4.D; C.4.F

CCRS: I.B.1

aaaaaaa a aaaaaaaa

3

 

Lesson 3.2

 

Percent Increase and Decrease

 

TEKS: (R)7.4D; (P)7.1E

ELPS: C.4.D; C.4.F

CCRS: I.B.1

Aaaaaa aaaaaaaaaaa

4

 

TEST

 

 

 

 

 

 

 

Aaaaaa aaaaaaaaaa

5

 

6

 

7

 

 

Tablet Day

 

 

 

 

 

aaaaaaa aaaaaaaaa

8

 

Lesson 3.2

 

Percent Increase and Decrease

 

TEKS: (R)7.4D; (P)7.1E

ELPS: C.4.D; C.4.F

CCRS: I.B.1

Sssaaaaaaaa aaaaaaa

9

 

Lesson 3.3

 

Markup and Mark Down Lesson

 

TEKS: (R)7.4D; (P)7.1C

ELPS: C.4.D; C.4.F

CCRS: VIII.C.1; VIII.C.2

Assaaaaaa aaaaaaaaa

10

 

Lesson 3.3

 

Markup and Mark Down Lesson

 

TEKS: (R)7.4D; (P)7.1C

ELPS: C.4.D; C.4.F

CCRS: VIII.C.1; VIII.C.2

Aaaaaaa aaaaaaaaaaa

11

 

 

Test

 

 

 

 

 

Aaaaaaaa aaaaaaaaa

12

 

13

 

14

 

School Holiday

 

Columbus Day

15

 

Lesson 3.1

Converting Between Measurement Systems

 

TEKS: (S)7.4E; (R)7.4D; P)7.1A

ELPS: C.4.D; C.4.F

CCRS: IV.B.1; IV.B.2

Aaaaaaaaa aasaaaaaa

16

 

Lesson 3.4

 

Application of Percent

 

TEKS: (R)7.4D; (S)7.13E; (P)7.1D

ELPS: C.4.D; C.4.F

CCRS: VIII.C.3; IX.A.1

Ssaaaaaa aaaaaaaaaa

17

Module 3 Activity

 

 

 

 

 

 

Aaaasaaaaaaa aaaaaa

18

Test

Module 3

 

 

 

 

 

 

Sssaaa aaaaaaaaaaaa

19

 

20

 

21

 

Tablet Day

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aaasa aa aaaaaaaaa

22

 

Unit 4 Multiple

 

Representations of Linear Relationships

Module 7

Linear Relationships

Lesson 7.1

Linear Relationships in form y=mx+b

Aaaaasaaaaaaaaaaaa

23

 

Lesson 7.1

 

Linear Relationship in Form y=mx+b

 

 

 

 

TEKS: (R)7.7; (P)7.1E

ELPS: C.3.E; C.1.B

CCRS: IX.B.1; II.A.1

Sssssssaa aaaaaaaaa

24

 

Lesson 7.1

 

Linear Relationship in Form y=mx+b

 

 

 

 

 

TEKS: (R)7.7; (P)7.1E

ELPS: C.3.E; C.1.B

CCRS: IX.B.1; II.A.1

Sssss ssaaaaaaaaaaaa

25

 

Test

 

 

 

 

 

aaaaaaaassaaaaaaa

26

27

 

28

 

Tablet Day

 

 

 

 

 

aaaaaaaaaa aaasssssaaaa

29

Lesson 7.2

 

Writing and Graphing y=mx+b

 

TEKS: (R)7.7; (P)7.1D

ELPS: C.4.D; C.4.F

CCRS: IX.C.1; II.B.1

Aaaa aaasssssaaaaa

30

Lesson 7.2

 

Writing and Graphing y=mx+b

 

TEKS: (R)7.7; (P)7.1D

ELPS: C.4.D; C.4.F

CCRS: IX.C.1; II.B.1

Adddd dddsssddddaaaa

31

 

 

 

Linear Activity

 

 

 

 

Adddd dddsssddddaaaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\

 

 

 


October

~ November 2019 ~

December

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

 

1

 

Test

 

 

aaaaaasssaaaaaaaaa

2

 

3

 

4

 

Tablet Day

 

 

 

 

 

 

 

Aaaaaaa aaaaaaaaaa

5

 

Modified Schedule

 

DPA #2

Veterans

Day

 

6

 

Lesson 8.1

 

Writing Two-Step Equations

 

TEKS: (S)7.10B; (S)7.11A; (P)7.1C

ELPS: C.2.D

CCRS: IX.A.2; II.C.2 ______________________a

7

 

Lesson 8.3

 

Writing two step Inequalities

 

TEKS: (S)7.10A; (S)7.10C; (P)7.1D

ELPS: C.3.B

CCRS: IX.A.3; II.D.1

Ssssccc aaaaaaaaaaaa

8

 

End of Grading Period

 

Test

 

Aaaa asssaaaaaaaa

9

 

10

 

11

Teacher Work Day

12

 

Lesson 8.2

 

Solving two step equations

 

TEKS: (S)7.10B; (S)7.11A; (P)7.1C

ELPS: C.2.D

CCRS: IX.A.2; II.C.21

Aaasssa aaaaaaaaaa

13

 

Lesson 8.4

 

Solving two step inequalities

 

 

TEKS: (S)7.10A; (S)7.10C; (P)7.1D

ELPS: C.3.B

CCRS: IX.A.3; II.D.1

Aaaaaaaaaaaaaaaaa

14

 

 

Module 8 Activity

 

 

 

 

Aaaaaaaa aaaasaaaaa

15

 

 

Test

Module 8 Test

 

 

aaaaaassaaaaaaaaaa

16

 

17

18

 

Tablet Day

 

 

 

 

 

 

 

Aaaaaaa aaaaaaaaaa

19

 

Lesson 4.1

 

Similar Shapes and Proportions

 

TEKS: (S)7.5A; (P)7.1B

ELPS: C.1.A; C.1.F

CCRS: IX.A.2; IX.A.3.

Aaaaaaaa aaaaaaaaa

20

 

Lesson 4.1

 

Similar Shapes and Proportions

 

TEKS: (S)7.5A; (P)7.1B

ELPS: C.1.A; C.1.F

CCRS: IX.A.2; IX.A.3.

Aaaaaaa aa aaaaaa

21

 

Lesson 4.2

 

Using Similar Shapes

 

TEKS: (S)7.5A; (P)7.1E

ELPS: C.4.D; C.4.F

CCRS: III.B.3

Aaaaaaaa aaaaaaaaaa

22

 

Test

 

 

 

 

 

 

Aaaa aaaaaaaaaaaa

23

 

24

25

 

 

 

Thanksgiving Break

26

 

 

 

Thanksgiving Break

 

27

 

 

 

Thanksgiving Break

28

 

 

 

Thanksgiving Break

29

 

 

 

Thanksgiving Break

30

 

 


 

November

~ December 2019 ~

January

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

 

2

 

Tablet Day

 

 

 

 

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

3

 

Lesson 4.2

 

Using Similar Shapes

 

TEKS: (S)7.5A; (P)7.1E

ELPS: C.4.D; C.4.F

CCRS: III.B.3

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

4

 

Lesson 4.3

 

Similar Shapes and Scale Drawings

 

TEKS: (R) 7.5C; (P)7.1A

ELPS: C.1.A; C.4.G

CCRS: III.C.1

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

5

 

Lesson 4.4

 

Ratios and PI

 

 

TEKS: (S)7.5B; (P)7.1D

ELPS: C.4.D; C.4.F

CCRS: III.C.3

Aaaaaaaaaaaaaaaaaa

6

 

TEST

 

Module 4

 

 

 

Aaa aaaaaaaaaaaaa

7

 

8

 

9

 

Tablet Day

 

 

 

 

 

 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaa

10

 

 

Module 10

Volume and Surface Area

 

 

 

 

 

aaaaaaa aaaaaaaaaa

11

 

Lesson 10.2

 

Volume of Triangular Prisms and Pyramids

 

 

TEKS: (R)7.9A; (U)7.8B; (P)7.1F

ELPS: C.4.D; C.4.F

CCRS: IV.C.

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

12

 

Lesson 10.2

 

Volume of Triangular Prisms and Pyramids

 

 

TEKS: (R)7.9A; (U)7.8B; (P)7.1F

ELPS: C.4.D; C.4.F

CCRS: IV.C aaaaaaaaaaaaaaaaaa

13

 

TEST

 

Module 4

 

 

 

 

 

\aaaaaa aaaaaaaaa

14

 

15 

16

 

Semester Exam

 

17

 

DPA #4

 

18

 

Reteach Semester Material