Pacing Guide 2019-2020

The 7th Grade Math YAG (Year at a Glance)

 

July

~ August 2019 ~

September

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

30

 

31

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

Work Day

15

 

In service

15

 

In service

15

 

In service

16

 

In service

17

 

Work Day

18

 

19

 

Start of new year

Activities

 

 

 

aaaaaa1aaaa a aaaaa

20

 

Introduction to Tablet Log in to network, MobyMax,

TTM

Go/Math

 

Aaaa aaaaaaaaaaaaa

21

 

Start of new year

Activities

 

 

 

Aaaaa a aaaaaaaaa

22

 

Start of new year

Activities

 

 

 

Aaaaaaaa aaaaaaaaaa

23

 

Test

 

 

 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaa

24

 

25

 

26

 

Tablet Day

Moby Max

TTM Placement

 

 

 

aaaaaa1aaaaaa aa

27

Unit 1

 

Number and Operations

Foldable for Interactive Journal

Module 1

Rational Numbers Aaaaaaaaaaaaaaaaaa

28

 

Lesson 1.2

 

Relationships Between Sets of Rational Numbers

TEKS: (S)7.2; (P)7.1F

ELPS: C.2.I.5

CCRS: I.A.1

Aaaaa aaaaaaaaaa

29

 

Lesson 1.1

 

Rational Numbers and Decimals

 

TEKS: (S)7.2; (P)7.1G

ELPS: C.4.F

CCRS: I.A.2

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

30

 

Test

 

 

 

 

 

 

 

Aaaaaaa aaaaaaaaaaa

31

 


 

August

~ September 2019 ~

October

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

 

2

 

Tablet Day

 

 

 

 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaa

3

 

Lesson 1.3

 

Adding Rational Numbers

TEKS: (S)7.3A; (R)7.3B; (P)7.1E

ELPS: C.4.G

CCRS: .1

Aaaaaaaaaa aaaaaa

4

 

Lesson 1.4

 

Subtracting Rational Number

 

TEKS: (S)7.3A; (R)7.3B; (P)7.1E

ELPS: C.2.I.4

CCRS: I.B.1

Aaaaddda aaaaaaaaaaaaa

5

Add and Subtract rational Number Activity

Aaadddaaaaaa aaaaaaaa

6

Test

 

 

 

 

 

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

7

 

8

 

9

Tablet Day

Moby Max

 

 

 

 

 

 

 

Aa aaaaaaaaaa

10

 

Lesson 1.5

 

Multiplying Rational Numbers

 

TEKS: (S)7.3; (R)7.3B; (P)7.1D

ELPS: C.4.F

CCRS: I.B.1

Aaaa aaaaa aaaaaaaaa

11

 

Lesson 1.6

 

Dividing Rational Numbers

 

TEKS: (S)7.3A; (R)7.3B; (P)7.1A

ELPS: C.4.F

CCRS: I.B.1

Aaaaaaaa aaaaaaaaaa

12

Multiply and Divide Rational Number Activity

 

 

 

Aa aaaaaaaaaaaaaaaa

13

Test

 

 

Unit 1 / RTI

Pre-Algebra Activity

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

14

 

15

 

16 PEP Rally,

 

 

Tablet / Lab Day

 

MobyMax (Regular)

TTM Pre-AP

 

Aaaaaa aaaaaaaaaaaa

17

Unit 2

Ratios and Proportional Relationships

Module 2

Rates and Proportionality

 

aadddaaa aaa a aaaa

18

 

Lesson 2.1

 

Unit Rates

 

TEKS: (S)7.4B; (R)7.4A; (R)7.4D; (P)7.1A

ELPS: C.4.D; C.4.F

CCRS: VIII.A.1; VIII.A.2

Aaddda aaaaaaaaaaaaa

19

 

Lesson 2.2

Constant Rate of Change

 

TEKS: (S)7.4A; (S)7.4C; (R)7.4D; (P)7.1E

ELPS: C.2.E

CCRS: VIII.A.3; VIII.A. aaddaaaaa aaaaaaaaaaa

20

Test

Module 2.1- 2.2

 

 

 

 

 

 

 

Aaaaaaa aaaaaaaaaaa

21

 

22

 

23

 

Tablet Day

 

 

 

 

 

 

 

aaaaaddddddddaaaaaa

24

 

Lesson 2.3

Proportional Relationships and Graphs

 

TEKS: (R)7.4A; (S)7.4C; (R)7.4D; (P)7.1D

ELPS: C.2.E

CCRS: VIII.A.5; VIII.B.1

aaaaaaadddaaaaaaaaaa

25

 

Lesson 2.3

Proportional Relationships and Graphs

 

 

TEKS: (R)7.4A; (S)7.4C; (R)7.4D; (P)7.1D

ELPS: C.2.E

CCRS: VIII.A.5; VIII.B.1

aaaadddddddddddddaaaa

26

Module 2 Activities

 

 

 

 

Aaaaaaaaaacccaaaaaaa

27

 

End of Grading Period

Module 2

 

 

 

aaaadcccccaaaaaaaa

28

 

29

30

 

Teacher Work day

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

September

~ October 2019 ~

November

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

 

1

 

Module 3 Introduction

 

 

 

Aaaaaa aaaaaa aaaa

2

 

Lesson 3.2

 

Percent Increase and Decrease

 

TEKS: (R)7.4D; (P)7.1E

ELPS: C.4.D; C.4.F

CCRS: I.B.1

aaaaaaa a aaaaaaaa

3

 

Lesson 3.2

 

Percent Increase and Decrease

 

TEKS: (R)7.4D; (P)7.1E

ELPS: C.4.D; C.4.F

CCRS: I.B.1

Aaaaaa aaaaaaaaaaa

4

 

TEST

 

 

 

 

 

 

 

Aaaaaa aaaaaaaaaa

5

 

6

 

7

 

 

Tablet Day

 

 

 

 

 

aaaaaaa aaaaaaaaa

8

 

Lesson 3.2

 

Percent Increase and Decrease

 

TEKS: (R)7.4D; (P)7.1E

ELPS: C.4.D; C.4.F

CCRS: I.B.1

Sssaaaaaaaa aaaaaaa

9

 

Lesson 3.3

 

Markup and Mark Down Lesson

 

TEKS: (R)7.4D; (P)7.1C

ELPS: C.4.D; C.4.F

CCRS: VIII.C.1; VIII.C.2

Assaaaaaa aaaaaaaaa

10

 

Lesson 3.3

 

Markup and Mark Down Lesson

 

TEKS: (R)7.4D; (P)7.1C

ELPS: C.4.D; C.4.F

CCRS: VIII.C.1; VIII.C.2

Aaaaaaa aaaaaaaaaaa

11

 

 

Test

 

 

 

 

 

Aaaaaaaa aaaaaaaaa

12

 

13

 

14

 

School Holiday

 

Columbus Day

15

 

Lesson 3.1

Converting Between Measurement Systems

 

TEKS: (S)7.4E; (R)7.4D; P)7.1A

ELPS: C.4.D; C.4.F

CCRS: IV.B.1; IV.B.2

Aaaaaaaaa aasaaaaaa

16

 

Lesson 3.4

 

Application of Percent

 

TEKS: (R)7.4D; (S)7.13E; (P)7.1D

ELPS: C.4.D; C.4.F

CCRS: VIII.C.3; IX.A.1

Ssaaaaaa aaaaaaaaaa

17

Module 3 Activity

 

 

 

 

 

 

Aaaasaaaaaaa aaaaaa

18

Test

Module 3

 

 

 

 

 

 

Sssaaa aaaaaaaaaaaa

19

 

20

 

21

 

Tablet Day

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aaasa aa aaaaaaaaa

22

 

Unit 4 Multiple

 

Representations of Linear Relationships

Module 7

Linear Relationships

Lesson 7.1

Linear Relationships in form y=mx+b

Aaaaasaaaaaaaaaaaa

23

 

Lesson 7.1

 

Linear Relationship in Form y=mx+b

 

 

 

 

TEKS: (R)7.7; (P)7.1E

ELPS: C.3.E; C.1.B

CCRS: IX.B.1; II.A.1

Sssssssaa aaaaaaaaa

24

 

Lesson 7.1

 

Linear Relationship in Form y=mx+b

 

 

 

 

 

TEKS: (R)7.7; (P)7.1E

ELPS: C.3.E; C.1.B

CCRS: IX.B.1; II.A.1

Sssss ssaaaaaaaaaaaa

25

 

Test

 

 

 

 

 

aaaaaaaassaaaaaaa

26

27

 

28

 

Tablet Day

 

 

 

 

 

aaaaaaaaaa aaasssssaaaa

29

Lesson 7.2

 

Writing and Graphing y=mx+b

 

TEKS: (R)7.7; (P)7.1D

ELPS: C.4.D; C.4.F

CCRS: IX.C.1; II.B.1

Aaaa aaasssssaaaaa

30

Lesson 7.2

 

Writing and Graphing y=mx+b

 

TEKS: (R)7.7; (P)7.1D

ELPS: C.4.D; C.4.F

CCRS: IX.C.1; II.B.1

Adddd dddsssddddaaaa

31

 

 

 

Linear Activity

 

 

 

 

Adddd dddsssddddaaaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\

 

 

 


October

~ November 2019 ~

December

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

 

1

 

Test

 

 

aaaaaasssaaaaaaaaa

2

 

3

 

4

 

Tablet Day

 

 

 

 

 

 

 

Aaaaaaa aaaaaaaaaa

5

 

Modified Schedule

 

DPA #2

Veterans

Day

 

6

 

Lesson 8.1

 

Writing Two-Step Equations

 

TEKS: (S)7.10B; (S)7.11A; (P)7.1C

ELPS: C.2.D

CCRS: IX.A.2; II.C.2 ______________________a

7

 

Lesson 8.3

 

Writing two step Inequalities

 

TEKS: (S)7.10A; (S)7.10C; (P)7.1D

ELPS: C.3.B

CCRS: IX.A.3; II.D.1

Ssssccc aaaaaaaaaaaa

8

 

End of Grading Period

 

Test

 

Aaaa asssaaaaaaaa

9

 

10

 

11

Teacher Work Day

12

 

Lesson 8.2

 

Solving two step equations

 

TEKS: (S)7.10B; (S)7.11A; (P)7.1C

ELPS: C.2.D

CCRS: IX.A.2; II.C.21

Aaasssa aaaaaaaaaa

13

 

Lesson 8.4

 

Solving two step inequalities

 

 

TEKS: (S)7.10A; (S)7.10C; (P)7.1D

ELPS: C.3.B

CCRS: IX.A.3; II.D.1

Aaaaaaaaaaaaaaaaa

14

 

 

Module 8 Activity

 

 

 

 

Aaaaaaaa aaaasaaaaa

15

 

 

Test

Module 8 Test

 

 

aaaaaassaaaaaaaaaa

16

 

17

18

 

Tablet Day

 

 

 

 

 

 

 

Aaaaaaa aaaaaaaaaa

19

 

Lesson 4.1

 

Similar Shapes and Proportions

 

TEKS: (S)7.5A; (P)7.1B

ELPS: C.1.A; C.1.F

CCRS: IX.A.2; IX.A.3.

Aaaaaaaa aaaaaaaaa

20

 

Lesson 4.1

 

Similar Shapes and Proportions

 

TEKS: (S)7.5A; (P)7.1B

ELPS: C.1.A; C.1.F

CCRS: IX.A.2; IX.A.3.

Aaaaaaa aa aaaaaa

21

 

Lesson 4.2

 

Using Similar Shapes

 

TEKS: (S)7.5A; (P)7.1E

ELPS: C.4.D; C.4.F

CCRS: III.B.3

Aaaaaaaa aaaaaaaaaa

22

 

Test

 

 

 

 

 

 

Aaaa aaaaaaaaaaaa

23

 

24

25

 

 

 

Thanksgiving Break

26

 

 

 

Thanksgiving Break

 

27

 

 

 

Thanksgiving Break

28

 

 

 

Thanksgiving Break

29

 

 

 

Thanksgiving Break

30

 

 


 

November

~ December 2019 ~

January

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

 

2

 

Tablet Day

 

 

 

 

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

3

 

Lesson 4.2

 

Using Similar Shapes

 

TEKS: (S)7.5A; (P)7.1E

ELPS: C.4.D; C.4.F

CCRS: III.B.3

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

4

 

Lesson 4.3

 

Similar Shapes and Scale Drawings

 

TEKS: (R) 7.5C; (P)7.1A

ELPS: C.1.A; C.4.G

CCRS: III.C.1

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

5

 

Lesson 4.4

 

Ratios and PI

 

 

TEKS: (S)7.5B; (P)7.1D

ELPS: C.4.D; C.4.F

CCRS: III.C.3

Aaaaaaaaaaaaaaaaaa

6

 

TEST

 

Module 4

 

 

 

Aaa aaaaaaaaaaaaa

7

 

8

 

9

 

Tablet Day

 

 

 

 

 

 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaa

10

 

 

Module 10

Volume and Surface Area

 

 

 

 

 

aaaaaaa aaaaaaaaaa

11

 

Lesson 10.2

 

Volume of Triangular Prisms and Pyramids

 

 

TEKS: (R)7.9A; (U)7.8B; (P)7.1F

ELPS: C.4.D; C.4.F

CCRS: IV.C.

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

12

 

Lesson 10.2

 

Volume of Triangular Prisms and Pyramids

 

 

TEKS: (R)7.9A; (U)7.8B; (P)7.1F

ELPS: C.4.D; C.4.F

CCRS: IV.C aaaaaaaaaaaaaaaaaa

13

 

TEST

 

Module 4

 

 

 

 

 

\aaaaaa aaaaaaaaa

14

 

15 

16

 

Semester Exam

 

17

 

DPA #4

 

18

 

Reteach Semester Material

 

19

 

Retest Semester Exam

 

20

End of Grading Period

No Lesson Activity planned.

 

Early Release

21

 

22

 

 

23

 

Winter Break

24

 

Winter Break

25

 

Winter Break

26

 

Winter Break

27

 

Winter Break

28

 

29

30

 

 

 

Winter Break

 

 

 

31

 

 

Winter Break

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December

~ January 2020 ~

February

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

 

 

1

 

 

Winter Break

 

2

 

 

Winter Break

3

 

 

Winter Break

4

5

 

6

 

 

 

Teacher Work Day

7

 

 

Start of new Semester Activities

 

 

 

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

8

 

Lesson 10.3

 

Lateral and Total Surface Area

 

 

 

TEKS: (S)7.9D; (P)7.1E

ELPS: C.3.D

CCRS: IV.C.

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

9

 

Lesson 10.3

 

Remediation Activities

 

Check Homework

Spiral Activity

 

TEKS: (S)7.9D; (P)7.1E

ELPS: C.3.D

CCRS: IV.C.2

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

10

 

 

Test

 

Unit 5 Test / RTI

 

 

 

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

11

 

12

 

13

 

Tablet Day

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aaaaaaaaaaa aaaaaaa

14

Unit 3

Probability and Statistics

 

Module 5

 

Experimental Probability

 

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

15

 

Lesson 5.1

 

Probability

 

 

 

TEKS: (S)7.6E; (S)7.6A; (U)7.6B; (P)7.1G

ELPS: C.2.D; C.4.G

CCRS: V.B.1

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

16

 

Lesson 5.2

 

Experimental Probability of simple Events

 

TEKS: (R)7.6I; (S)7.6A; (U)7.6B; (S)7.6C; (P)7.1F

ELPS: C.1.F

CCRS: V.B.2

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

17

 

 

 

Test

 

 

 

 

 

 

aaaaaaaaavvvvvaaaaaaaaa

18

 

19

 

20

 

Tablet Day

 

 

 

 

 

 

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

21

 

 

 

Bench Mark #1

 

Writing Day 1

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

22

 

Lesson 5.4

 

Making Predictions

 

 

 

TEKS: (S)7.6C; (R)7.6H; (R)7.6I; (P)7.1A

ELPS: C.4.D; C.4.F

CCRS: VIII.B.2

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

23

 

 

Review Module 5 concepts,

 

Additional Module Practice

 

aaaaaa ‘aaaaaaaaaaaa

24

 

 

 

Module 5 Test

 

 

 

 

 

 

aaaaaaaaavvvvvaaaaaaaaa

25

 

26

 

27

 

Tablet Day

 

 

 

 

 

 

 

 

Aaaaaa aaaaaaaa

28

 

Module 6

Theoretical Probability and Simulations

 

Lesson 6.1

Theoretical Probability of Simple Events

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

29

 

Lesson 6.1

 

Theoretical Probability of Simple Events

 

TEKS: (R)7.6I; (S)7.6A; (S)7.6D; (S)7.6E; (P)7.1F

ELPS: C.4.D; C.4.F

CCRS: V.A.1 Aaaaaaaaaaaaaaaaaa

30

 

Lesson 6.2

 

Theoretical Probability of Compound Events

 

TEKS: (R)7.6I; (S)7.6A; (S)7.6D; (S)7.6E; (P)7.1E

ELPS: C.2.C

CCRS: V.B.1

aaaaaa ‘aaaaaaaaaaaa

31

 

 

Test

 

 

 

 

 

 

Aaaaaaaa aaaaaaaaaa

1

 


 

January

February 2020 ~

March

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

 

1

 

2

 

3

 

Bad Weather Day

 

4

 

Bench Mark #2

 

Mathematics

 

 

 

 

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

5

 

Bench Mark #2

 

Reading

 

 

 

 

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

6

 

Lesson 6.2

 

Theoretical Probability of Compound Events

 

TEKS: (R)7.6I; (S)7.6A; (S)7.6D; (S)7.6E; (P)7.1E

ELPS: C.2.C

CCRS: V.B.1

Aaaaaaaaaaa aaaaaaa

7

 

 

Test

 

 

 

 

 

 

Aaaaaaaa aaaaaaaaaa

8

 

9

 

10

 

 

Tablet Day

 

 

 

 

 

 

Aaaaaa aaaaaaaa

11

 

Lesson 6,3

 

Making Predictions

 

Concepts

Remediation Activities

Check Homework

Spiral Activity

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

12

 

Lesson 6.3

 

Making Predictions

 

 

TEKS: (R)7.6H; (S)7.6D; (R)7.6I; (P)7.IA

ELPS: C.4.D; C.4.F

CCRS: V.B.2; VI.C.1

Aaaaaa aaaaaaaaaaa

13

 

Probablity Activity

 

 

 

 

 

Aaaaaaaaaa aaaaaaaa

14

 

Unit 3 Test / RTI

 

 

 

 

 

 

 

 

Aaaaaaaa aaaaaaaaaa

15

 

 

16

 

17

 

 

Tablet Day

 

 

 

 

 

 

 

 

Aaaaaa aaaaaaaa

18

Pre-Algebra Activity

 

 

 

 

 

 

______ ___________

19

 

Lesson 11.1

 

Analyzing Categorical Data

 

 

TEKS: (R)7.6G; (P)7.1A

ELPS: C.4.D; C.4.F

CCRS: VI.A.1; VI.B.2

Aaaa aaaaaaaaaaaaaa

 

20

 

Lesson 11.2

 

Comparing Data Displayed in Dot

Plots

 

 

TEKS: (R)7.12A; (P)7.1F

ELPS: C.3.C

CCRS: VI.B.3

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

21

End of Grading Period

 

TEST

 

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

22

 

23

 

 

24

Teacher Work Day

25

 

Lesson 11.3

 

Concepts

 

Remediation Activities

 

Check Homework

Spiral Activity

aaaaaaaaaaaaaaaaa

26

 

Lesson 11.3

 

Comparing Data Displayed in BOX Plots

 

 

TEKS: (R)7.12A; (P)7.1E

ELPS: C.4.D; C.4.F

CCRS: VI.C.1; VI.C.2

Aaaaa aaaaaaaaaaaaa

27

 

Analyzing Data Activity

 

 

 

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

28

TEST

 

Module 11

Measurement and Data

 

Module 11

Analyzing and Comparing Data

aaaaaaaaaaaaaaaaa

29

 

More Calendars: Mar 2015, Apr 2015, May 2015


g

February

~ March 2020 ~

April

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

 

2

 

Tablet Day

 

 

 

 

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

3

 

Module 12

 

Random Samples and Populations

 

Lesson 12.1

 

Populations and Samples

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

4

 

Lesson 12.2

 

Making Inferences from a Random Sample

 

TEKS: (S)7.12B; (U)7.6F; (P)7.1D

ELPS: C.4.D; C.4.F

CCRS: V.A.1

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

5

 

Lesson 12.3

 

Comparing Populations

 

 

 

TEKS: (R)7.12C; (P)7.1E

ELPS: C.1.F; C.4.F

CCRS: V.B.2

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

6

 

 

Test

Unit 6

 

 

 

 

 

 

Aaaaaaaa aaaaaaaaaa

7

 

8

 

9

 

Tablet Day

 

 

 

 

 

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

10

UNIT 7

Personal Financial Literacy

Module 13

Taxes, Interest, and Incentives

Lesson 13.1

Calculating Sales and Income Tax

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

11

 

Lesson 13.1

 

Calculating Sales and Income Tax

 

TEKS: (R)7.13A; (P)7.1A

ELPS: C.4.D; C.4.F

CCRS: I.B.1

WAC sample due

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

12

 

Lesson 13.2

 

Calculating and Comparing Simple and Compound Interest

TEKS: (S)7.13E; (P)7.1F

ELPS: C.4.D; C.4.F

CCRS: II.B.1

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

13

 

 

Test

 

 

 

 

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

14

 

15

 

16

 

Spring Break

 

 

17

 

Spring Break

 

 

18

 

Spring Break

19

 

 

Spring Break

20

 

Spring Break

 

21

 

22

 

23

 

Tablet Day

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aaaaaaaaaav aaaaaaaa

24

Introduction

 

Lesson 13.2

 

Concepts

 

Remediation Activities

 

Check Homework

Spiral Activity

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

25

 

Lesson 13.3

 

Making Purchasing Decisions

 

 

TEKS: (S)7.13F; (P)7.1G

ELPS: C.2,I.3

CCRS: II.C.1 aaaaaaaaaaaaaaaaaa

26

 

Module 13 Test / RTI

 

 

 

 

 

 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaa

27

 

Good Friday

28

 

29

 

30

 

Tablet Day

 

 

 

 

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

31

STAAR Test

 

Writing Day 1

 

 

 

 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaa

 

 


 

March

~ April 2020 ~

May

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

 

1

 

Module 14

 

Planning your Future

 

Lesson 14.1

 

Personal budgets

Concepts

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

2

 

Lesson 14.1

 

Personal budgets

 

 

 

TEKS: (S)7.13B; (P)7.1A

ELPS: C.4.E; C.4.D

CCRS: I.B.1

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

3

 

 

 

Test

 

 

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

4

 

5

6

 

Tablet Day

 

 

 

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

7

 

Lesson 14.2

 

 

Planning a Budget

 

 

TEKS: (S)7.13D; (P)7.1C

ELPS: C.4.D; C.4.F

CCRS: I.B.1

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

8

 

Lesson 14.3

 

Constructing a New Worth Statement

 

TEKS: (S)7.13C; (P)7.1G

ELPS: C.4.D

CCRS: I.B.1 aaaaaaaaaaaaaaaaaa

9

End of Grading Period

Unit 7 Test / RTI

 

 

 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaa

10

School Holiday

 

 

11

 

 

 

 

12

 

13

 

 

Teacher Work Day

 

14

STAAR Review

 

Reporting Category

1 aaaaaaaaaaaaaaaaaa

15

STAAR Review

 

Reporting Category

2 aaaaaaaaaaaaaaaaaa

16

STAAR Review

 

Reporting Category

2 aaaaaaaaaaaaaaaaaa

17

STAAR Review

 

Reporting Category

2 aaaaaaaaaaaaaaaaaa

18

 

19

20

STAAR Review

Reporting Category

3

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

21

STAAR Review

 

Reporting Category

3 aaaaaaaaaaaaaaaaaa

22

STAAR Review

 

Reporting Category

3 aaaaaaaaaaaaaaaaaa

23

STAAR Review

 

Reporting Category

4 aaaaaaaaaaaaaaaaaa

24

STAAR Review

 

Gap Assessment

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

25

 

26

 

28

STAAR Review

 

Reporting Category

 

As Needed

 

1

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

28

STAAR Review

 

Reporting Category

 

As Needed

 

2 aaaaaaaaaaaaaaaaaa

Notes:

More Calendars: May 2015, Jun 2015, Jul 2015


 

April

~ May 2020 ~

June

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

 

29

STAAR Review

 

Reporting Category

 

As Needed

3 aaaaaaaaaaaaaaaaaa

30

STAAR Review

 

Reporting Category

 

As Needed

4 aaaaaaaaaaaaaaaaaa

1

 

 

Open Day,

 

De-Stress and Encourage Students

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

2

 

3